Τo archaeolab Θεσσαλονίκης εδράζεται στην Πυλαία, σε έναν χώρο 2,5 στρεμμάτων. Διαθέτει δύο διαφορετικές προσομοιώσεις ανασκαφών. Η πρώτη προσομοίωση ανασκαφής αφορά τμήμα μιας ελληνιστικής αγοράς και αναφέρεται στην περίοδο ίδρυσης της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη ανασκαφή αναφέρεται στην περίοδο των πρώτων γεωργών και αφορά μία νεολιθική οικία. Τα κατάλοιπα του υλικού πολιτισμού που περιέχονται στις ανασκαφές, παρέχουν σαφείς ενδείξεις και πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των κοινωνιών και τον τρόπο ζωής κάθε περιόδου.

Εκτός από τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσομοίωσης ανασκαφής, υλοποιούνται επίσης ποικίλα εργαστήρια πειραματικής αρχαιολογίας και τέχνης, που απευθύνονται σε οικογένειες και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, πραγματοποιείται καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής
summer camp, με ποικίλο περιεχόμενο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των summer camps,  κινείται σε τρεις διαφορετικούς εκπαιδευτικούς άξονες. Σε εβδομαδιαία βάση τα παιδιά διεκπεραιώνουν ένα ομαδικό project. Τα συλλογικά projects στοχεύουν στην ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης των παιδιών προκειμένου να παράγουν ιδέες, να τις εφαρμόσουν, να εφεύρουν και να ανακαλύψουν, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η αυτοπεποίθηση τους και ενθαρρύνεται η επικοινωνία και οι εκφραστικές ικανότητες

Επίσης σε καθημερινή βάση τα παιδιά εργάζονται σε ένα ατομικόprojectμε κοινή θεματολογία για όλους, από το χώρο της τέχνης και των επιστημών. Τις υπόλοιπες ώρες του summer camp, όταν δεν πραγματοποιείται κάποιο εβδομαδιαίο η το καθημερινό project, τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα με τι θα ασχοληθούν μέσα από δεκάδες διαφορετικές δράσεις που προσφέρονται στο εργαστήριο, αναλόγως τα προσωπικά ενδιαφέροντα κάθε παιδιού. Ο στόχος είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με διαφορετικά υλικά και τεχνικές και να ανακαλύψουν τα αληθινά ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους, σε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την έμφυτη τάση τους για μάθηση και σέβεται την ιδιαιτερότητα κάθε προσωπικότητας.

Ο χώρος του εργαστηρίου διατίθεται επίσης για παιδικά πάρτυ, με την δυνατότητα επιλογής εξατομικευμένων προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στα ειδικά ενδιαφέροντα κάθε παιδιού.

Workshops